کالیته رنگ MDF های موجود

تعدادی از رنگها فقط جهت نوع خاصی از محصولات موجود میباشد. خواهشمند است جهت تایید موجود بودن رنگ برای محصول انتخابی خود با بخش فروش هماهنگی لازم را به عمل آورید.

نمونه رنگ ماهاگون نگرو خاکستری نقره ای
نام رنگ ماهاگون نگرو خاکستری نقره ای

نمونه رنگ رنگ بلوط تیره
 بلوط روشن  بیاض مش
نام رنگ بلوط تیره
بلوط روشن
بیاض مش